Aarhus

Se mere...

Hvad er Skifteretten

Skifteretten er en offentlig myndighed, som tager stilling til, hvordan konkursboer og dødsboer skal skiftes - herunder også konkursramte selskaber. Skifteformen er blandt andet afhængig af, hvordan boets økonomi forholder sig.

Skiftesager

Det er Skifterettens primære opgave at behandle sager af denne type:

  • Sager om insolvens – eksempelvis omkring insolvente selskaber og virksomheder.
  • Sager om konkurskarantæne - når en person vurderes uegnet til at lede en virksomhed og skal have forbud mod at deltage i ledelsen af et kapitalselskab.
  • Skifte af dødsboer - når en person er død og dødsboet skal opgøres, kreditorerne skal betales, og arven skal fodeles mellem arvingerne.
  • Skifte af ægtefællers fællesbo - eksempelvis ved skilsmisser, hvor de to parter ikke kan blive enige om bodelingen.

Insolvenssager

Ved sager om insolvens forstås generelt situationer, hvor en juridisk enhed (person eller virksomhed) har pådraget sig en større gæld, end man har mulighed for at tilbagebetale til sine kreditorer. Ved sådanne insolvenssager vil Skifteretten typisk beslutte, hvordan gælden skal afvikles - typisk ved at beslutte, hvordan den konkursramte virksomheds resterende formue skal ”skiftes” til de kreditorer, der har penge til gode hos den insolvente part.

Insolvenssager i Skifteretten kan inddeles i følgende sagstyper:

  • Konkurssager
  • Tvangsopløsning af selskaber
  • Sager om gældssanering
  • Rekonstruktion

Før en virksomhed (eller en person) kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at virksomheden ikke betaler sin gæld rettidigt og at dette problem er vedvarende (ikke midlertidigt). Med andre ord skal virksomheden være ”insolvent”, før den kan erklæres konkurs. Når man (som kreditor) har et tilgodehavende hos en insolvent debitor, kan man indgive konkursbegæring – for derved at begære, at den pågældende debitor bliver erklæret konkurs. Bemærk, at det koster en retsafgift på DKK 750,- at indgive sin konkursbegæring. På vores primære hjemmeside, kan du finde mere information om konkursbegæring.

Konkurskarantæne

Såfremt en person har handlet så groft udforsvarligt i sin virksomhedsledelse (ofte flere gange), at vedkommende person skønnes uegnet til at lede en virksomhed, kan Skifteretten i visse tilfælde beslutte sig for at pålægge den pågældende person en såkaldt konkurskarantæne.

Sådan kommer du igennem skiftesager

Det kan ofte være uoverskueligt og utrygt for en person at være indkaldt til møde i Skifteretten. Vores dygtige erhvervsrådgivere har imidlertid mere end 30 års erfaring med skiftesager og tilbyder dig derfor gerne kompetent assistance, hvis du har behov for hjælp til at komme bedst muligt igennem dit møde med Skifteretten. Vær dog opmærksom på, at jo før du inddrager os i sagen, jo bedre kan vi hjælpe dig – kontakt os derfor hellere før end senere, så du undgår unødige juridiske komplikationer i din skiftesag.

Få hjælp til dit møde med Skifteretten

Undgå unødige juridiske komplikationer i dit møde med Skifteretten – med hjælp fra vores konsulenter kan du trygt komme bedst muligt igennem skiftesager.

Dine kontaktoplysninger

Øvrige oplysninger

pin_drop

Adresse

KGN Consult Limited
International House, 24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
United Kingdom

phone

Ring til os

Telefon: +45 70231422
Skype: kgnconsult

business_center

Juridisk information

KGN Consult Limited
Company No.: 10937174