Skifteretten i Næstved

Skifteretten i Næstved

Skifteretten i Næstved dækker det geografiske område, der svarer til Slagelse, Sorø, Faxe og Næstved Kommuner. Sager som behandles ved Skifteretten i Næstved. Afgørende for om sagen skal behandles ved Skifteretten i Næstved er som hovedregel, om skiftesagen retter sig mod en person eller virksomhed, der er hjemmehørende i rettens geografiske område.