Skifteretten i Aarhus

Her kan du finde kontaktinformationer og andre praktiske oplysninger om retten.
Retten i Århus er placeret på 2 adresser:

Administration, retsafdelinger (civile-, straffe- og påkravssager)
Tinghuset
Vester Alle 10
8000 Århus C

Kontortid:
Eksp. kl. 8.30-15.00
Telefon: 86 12 20 77 (embedets hovednummer) med omstilling til samtlige afdelinger
Telefax: 86 19 71 91

Foged- og skifteret og notarkontor, samt forberedelsesafdelingen
Kannikegade 16
8000 Århus C.

Skifteretten og Notarkontoret
Eksp. kl. 8.30-15.00
Telefoniske henvendelser kl. 9.00-13.00 på telefon

86125911 - afvent klartone - tryk 7206 (dødsboer),
86125911- afvent klartone - tryk 7221 (andre boer) eller Notarkontoret 86125911- afvent klartone - tryk 7105.

.